top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

״מה קורה במסאפר יטא״ - אקטיביסטיות מארחות ערב בנושא פינוי תושבי דרום הר חברון

"מה קורה במסאפר יטא?

בואו לשמוע מתושבים ואקטיביסטים על המאבק במסאפר יטא, החיים תחת אלימות מתנחלים וסיכון מפני גירוש בכפייה.

מסאפר יטא הינו אזור בדרום הר חברון עם אוכלוסייה כוללת של כ-2100 איש. באיזור חיות קהילות חקלאיות פלסטיניות, המתקיימות באזור מזה דורות רבים. בתחילת שנות השמונים, צה""ל הכריז על האזור כעל ""שטח אש 918,"" במטרה להרחיק את התושבים הפלסטינים מאדמתם ולחזק התיישבות יהודית בשטח. במשך 22 התנהל קרב משפטי על גורלם של התושבים.

קמפיין #מסאפר_יטא_בסכנה מבוסס על שנים של מאבק משותף באזור, ומתסמך על ההובלה של שותפינו הפלסטינים.

התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות מהאירוע תרומה לפעילות סולידרית עם מסאפר יטא, בטיפול בתשתיות וסיוע בסיסי בישובים העומדים בפני גירוש. תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל23+ בהתאם לבית רומנו.

22.5.22, 16:30

bottom of page