top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

זוכרות - נכבה, אשכנזים ומזרחים

"במשך מאות רבות של שנים חיו 90% מיהודי העולם בסביבה מוסלמית וערבית – איך אפשר להסביר את העוינות הפתאומית שצמחה בין החברות האלו ואת הימשכותה? האם הטענה ש""השמאל"" בישראל הוא אשכנזי ואילו ""הימין"" מזרחי נכונה? האם לתושבי אריאל וגילה אחריות גדולה יותר על נישול אדמות פלסטיניות מאשר לתושבי טלבייה או קיבוץ ברעם?
נדבר על האופנים שבהם, מראשית הציונות, יחסי הכוח בין אשכנזים למזרחים השפיעו על התהליכים של גירוש ונישול העם הפלסטיני ממולדתו ולהיפך: כיצד הנכבה הפלסטינית מעצבת את היחסים האתניים והמעמדיים בתוך החברה היהודית בישראל; ונדון בשאלה האם היו (וישנן) אפשרויות של קיום יהודי בארץ ישראל ללא בידול ובלעדיות וללא מחיקת היסטוריות וזהויות?

זוהי הזמנה לחשוב יחד על הדרכים להיאבק בדיכוי המזרחים בלי להעמיק את דיכוי הפלסטינים, לקחת אחריות על הנכבה ולפעול למען פתרון צודק וחברה שוויונית בלי להתכחש לדיכוי המזרחים.

זוכרות היא עמותה הפועלת משנת 2002 לקידום אחריותיות של הציבור היהודי בישראל לנכבה הפלסטינית ומימוש זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים.

התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות.
הכניסה לאירוע מחייבת עטיית מסכה לפי ההנחיות. בנוסף, תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל23+ בהתאם לבית רומנו.

7.3.22, 18:30

bottom of page