top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

חפץ חשוד עושה עלייה: ערב טריביוט לדנה אינטרנשנל בהנחיית עינת ארליך

"חחחחחחחחח חפץ חשוד מוכנות מוכנים?

לא להתפוצץ ולא להתרפייץ ממי — חפץ חשוד מגיע לתרבות של סולדריות ובאה לטרלל את כולן. ערב מחווה לדנה כי ציפור לציפור נפגשת.

ריקודים, צחוקים ואוקוורד מומנטס. איך אני אוהב קרינג׳. תביאו את החבר הגיי שלכם, סטרייטים גם מוזמנים

התשלום לאירוע במתכונת שלמ.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה לפרויקט גילה להעצמה טראנסית. תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל23+ בהתאם לבית רומנו."

21.7.22, 17:00

bottom of page