top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

״למה אמרתי אני - בחזרה לפרשת חנית קיקוס״, הקרנה ושיחה עם במאית הסרט


מהם סיכוייהם של אלו בתחתית ההיררכיה החברתית בישראל לזכות במשפט צדק? אנחנו מזמינות אתכן.ם להצטרף אלינו להקרנת הסרט "למה אמרתי אני" ולשיחה עם במאית הסרט ג׳ולי שלז ועו״ד לזכויות אדם מיכאל ספרד.

הסרט לוקח אותנו לפרשת האונס והרצח של הנערה חנית קיקוס מאופקים, בשנת 1993. סולימאן אל-עביד הורשע ונשפט למאסר עולם, עוד לפני מציאת הגופה וללא ראיות שקשרו אותו למעשה, אלא רק על סמך הודאות סותרות שמסר לחוקריו (מהן חזר לאחר כמה ימים). כעבור 30 שנה, התבוננות בסרטי השחזור עם המעורבים בפרשה מאירה אותה באור חדש. המבט, הזיכרון והתודעה שהשתנו מאפשרים לפרק את הנרטיב שיצרו המשטרה ומערכת המשפט, שראו באל־עביד - גבר בדואי, שחור וגדול - ליהוק מושלם לתפקיד האנס שרצח את הנערה הלבנה והבתולה – ואגב כך התעלמו מהסתירות בהודאותיו ומהיעדר הראיות.

התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך, החל מ-15 ש״ח. כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות.

5.12.21, 18:00

bottom of page