top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

Boom Pam | חזרה פתוחה לקראת מופע חדש

בום פם בהופעת חימום מנועים, לקראת אלבום חדש ומסע הופעות חדש, מינוס טובה ופלוס גיטרה באס, בהופעה אינטימית, שכל הכנסותיה תרומה לתרבות של סולידריות.

16.11.22, 18:00

bottom of page