top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

BACK TO SCHOOL PARTY WITH DAN FARKAS

נסיך הלהיטים ושולף היציאות שכבר שכחתן סוף סוף מגיע להרקיד אותנו לדעת.

כרטיסים אך ורק ברכישה מראש (לא יהיו כרטיסים בדלת!) וכל ההכנסות תרומה לתשלומי בית ספר עבור משפחות עם ילדים הנמצאות בקשיים כלכליים.

יהיה חם, יהיה לוהט, אך גם ממוזג, וגם טמפ׳ החדר. אל תהססו. תרכשו עכשיו.

* התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה. תתאפשר כניסה של 21+ בקניית כרטיסים מראש.

* בבית של סולידריות אין מקום להתנהגות גזענית, טרנספובית, סקסיסטית והטרדות/אלימות מכל סוג.1.9.22, 18:00

bottom of page