top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

Drink & Craft - שעת יצירה משותפת

יצירה עצמאית דורשת מציאת זמן. הרבה פעמים החיים מעניקים לנו רגעי חסד או שאנחנו מוצאות אותם בעצמנו והופ, נוצרה הזדמנות להתכנסות עבור עצמי.
אבל אז קורה קסם אחר ובתוך החלל שלנו אנחנו נאבדות, מתקשות להתחייב, להניח למחשבות ולהתחבר.

אנחנו מזמינות אתכן.ם לבוא אלינו עם היצירה הלא גמורה שלכן.ם, או אפילו רק עם רעיון ורצון, אל המרחב המשותף לזמן יצירה שמגלם בתוכו הזדמנות לגרד את ההשראה, לשתף ולהתחבר לתהליכים שרוצים להתממש. יהיה יין מעורר וכלי עבודה לשימוש חופשי.

התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך, החל מ-15 ש״ח. כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות.

30.11.21, 19:00

bottom of page