top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

Face to Face - פנים מול פנים עם הסיפור והחוויה במזרח ירושלים

אנחנו מזמינות אתכן.ם למפגש פנים מול פנים עם המציאות הפלסטינית.
אחד האתגרים העומדים בפני כל התקדמות לקראת חיים משותפים בין ישראלים ופלסטינים הוא חוסר ההיכרות אחד את השני.
המפגש הזה הוא הזדמנות לפגוש את החיים מעבר לגבול בשיחה פתוחה עם פלסטיני החיי במציאות של מזרח ירושלים. תהיה לכן.ם ההזדמנות להכיר, לשמוע ולשאול שאלות בשיח כנה ובלתי אמצעי.

המפגש יתחיל בהקרנת הסרט  Jerusalem - The East Side Story

התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך, החל מ-15 ש״ח. כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות.

12.12.21, 17:30

bottom of page