top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

Halloween Scavenger Hunt

מהילדות ועד היום, כל סרט שראינו וספר שקראנו, הציג לנו בבסיס הנרטיב שלו good vs evil. ולרוב, קיים יותר ניואנס, בטח ובטח כשמערכות הקפיטליסטיות מחליטות עבורנו מה זה ׳רוע׳.
אבל אם נעצור לשאול ולהכיר, נגלה שלפעמים מפלצות, נבלים ופושעים, הם דמויות רגישות ולא מובנות שהוקעו מהחברה והוזנחו על ידי המערכת או איזשהו רוב.

בסרט ״עלייתו של האביר האפל״, הנבל ׳ביין׳ דורש כוח לקהילה. הוא רוצה לקחת את העיר גות׳ם חזרה מהמושחתים,העשירים והמדכאים שמספרים לנו את אותם המיתוסים של ׳הזדמנות שווה׳, ולתת את העיר לקהילה.
תכלס, לא נשמע רע… כנראה שהיינו מצביעות לו בבחירות הבאות.
אבל בנרטיב בו ׳ביין׳ מתקיים, הוא הוגדר כנבל שמאמין ומוחה עבור power to the people, בזמן שהדמות שלו הורגת אזרחים תמימים ומבצעת אקטים ללא צל של אכפתיות או חמלה – מה המסר שאנו מקבלות מההצמדה בין השניים?

בליל האלווין (כמעט), אנחנו נתאחד כקהילה, מחופשת לשדים שבתוכנו. נפרום נרטיב, נדבר, נרכב ונלמד על ה׳זרות׳ שמעצבת וצובעת את עירנו.
בואו איתנו למסע אחר המטמון ברחבי דרום תל אביב. אם תהיו מספיק אמיצים, בסוף הלילה הזה תוכלו לשלוט בהפתעה.

התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך, החל מ-15 ש״ח. כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות.

30.10.21, 15:00

bottom of page