top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

Karaoke 4 a Cause בהנחיית נדב יהלומי

ערב קריוקי שכולו מוקדש לקהילה, לשחרר ולהנות אחרי שבוע מתיש ומיוזע, לשיר את שעל ליבינו, לשתות בירה ולתת לשמאן הקריוקי להדריך אותנו אל תוך ערב שכולו פאן ושחרור!
התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות. תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל23+ בהתאם לבית רומנו.

23.6.22, 17:00

bottom of page