top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

Login / Logout - ערב אמביינט לייב


זואי פולנסקי, דניאלה ליונגסברג וסער רוז לוקחות אותנו למסע מיוחד בתוך פס הקול האולטימטיבי לשכיבות מדיטטיבית/שינוי תודעה/התכרבלות פנימית וחיצונית.

אנחנו מזמינות אתכן.ם להתמסר איתנו לכדור הרגעה בצורת שלוש וחצי שעות של לייבים אמביינטים צוללים במיוחד.

>> סער רוז (סט) - חברת הקולקטיב הצעיר סיפון ואשת התוכן המוזיקלי של הקרו הקויירי, קוייר קאסט בטריפ של הרכבה ופירוק צלילים, לופים בתוך לופים וערבולים אל תוך שכבות סאונד עדינות.

>> דניאלה ליונגסברג/גוני (לייב) - קולאז׳ של סימפולים והקלטות שנע בין שירי ערש פולקיים לצלילים ארוכים שזזים לאט בטיול בין ענני הרוך לברקי האפלה הנעימה.

>> זואי פולנסקי (לייב) - אושיית האמביינט המקומית בלייב של שכבות עמוקות, לצד לופים והקלטות לייב נוגות של הסאונד המזוהה איתה יותר מכל - הגיטרה המרחפת משרשרת האפקטים שרקחה לעולמות שקיימים בעיקר בדמיון.

התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך, החל מ-15 ש״ח. כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות.

17.11.21, 19:00

bottom of page