top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

Resistance Cinema - הקרנת הסרט בילעין חביבתי ושיחה עם הבמאי שי כרמלי פולק

"הכפר בלעין הוא כפר קטן ואלמוני שנמצא באזור רמאללה. בשנת 2005, כאשר מגיעים דחפורי הצבא לעקור את עצי הזית לטובת תוואי גדר ההפרדה, יוצאים אנשי הכפר למאבק עממי, כדי לנסות ולהציל את אדמותיהם. אל הכפר מגיעים פעילי שלום ישראלים ובינלאומיים והמאבק היצירתי שלהם מתפרסם בכל העולם. שי כרמלי פולק מגיע כדי לתעד את המאבק כפעיל פוליטי, אבל בסופו של דבר קושר קשרי ידידות ואהבה עם התושבים.

2006 | 84 דקות

לאחר הקרנת הסרט תתקיים שיחה עם הבמאי שי כרמלי פולק.

התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות.
הכניסה לאירוע מחייבת עטיית מסכה לפי ההנחיות. בנוסף, תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל23+ בהתאם לבית רומנו.

20.3.22, 17:30

bottom of page