top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

Resistance Cinema - הקרנת הסרט Born in Flames של הבמאית ליזי בורדן

הקרנת הסרט Born in Flames
ליזי בורדן, 1983

בעתיד הקרוב בעיר ניו יורק, 10 שנים לאחר ""מלחמת השחרור הסוציאל-דמוקרטית"" המדומיינת, קבוצה מגוונת של נשים מארגנות התקוממות פמיניסטית בעקבות חוסר סיפוקן בתוצאות המלחמה, בפרט בטיפולו בענייני שיוון.

אקטיביסטיות מיליטנטיות קוויריות, רדיקליות ושחורות מככבות בסרט הקלאסי, קווירי, ופמיניסטי זה, שמדגיש עד כמה התייחסות לאידאלים כגון ""התקדמות"", ""שוויון"" ו""סובלנות״ עלולה להיות ריקה כשמנגנוני השליטה העמוקים, ולעיתים גלויים לעין, ממשיכים לפעול בחברה. ""נולד בלהבות"" מבהיר עד כמה מהפכות יכולות להיות לקויות כאשר בחברה מופעלת על ידי כוח אכזרי ומחושב.

באמצעות שילוב של קטעים המדמים דוקו, קטעים של כלי תקשורת רשמיים (בדיוניים), צילומי מעקב ורדיו פיראטיים, אנו עדים במהלך הסרט להבנה הקולקטיבית של הדמויות כי ערוצי הפוליטיקה הסטנדרטיים לא יניבו שינוי שורשי, ושעליהם למצוא דרכים חדשות להפיל את הסדר הקיים.

התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות. תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל23+ בהתאם לבית רומנו.

8.5.22, 16:30

bottom of page