top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

Resistance Cinema - The Battle of Chile: Part II

הקרב על צ׳ילה, פרק ב׳

פרק ב׳ של אחד מסרטי התעודה הפוליטיים החשובים בתולדות הקולנוע.

סרטו של הבמאי הצ׳ילאני פטריסיו גוזמן מתעד בזמן אמת את אירועי ספטמבר 1973, הימים בהם ביצע הגנרל אוגוסטו פינושה הפיכה פאשיסטית במימון ותמיכה של ארה""ב, וחטף את הדמוקרטיה הצ׳ילאנית לתקופה של 17 שנה.

בטכניקה תיעודית עוצרת נשימה, הסרט מציג את התרסקותה של ממשלה סוציאליסטית נבחרת, צעד אחר צעד, באלימות הולכת וגוברת, עד לכניעתה. הסרט, ששניים מיוצריו נעלמו לאחר הפצתו, נותר עד ימינו מונומנט של קולנוע אקטיביסטי.

כניסה במתכונת שלמ/י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה לתוכנית הבטחון תזונתי של תרבות של סולידריות.

2.1.22, 17:30

bottom of page