top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

Vulnrable Listening - סדנה להקשבה מודעת

אומנות התקשורת, הקשר והפגיעות נמצאת ביכולת שלנו להקשיב בעצימות למי שמולנו.
בסדנת "Vulnrable Listening" אנחנו נלמד כלים חדשים שיסייעו לנו לחדד את הדרך שבה אנחנו מקשיבים ובכך, מתקשרים. ברק טלמור, בוגר המכון לערבה, מזמין אותנו להקדיש זמן למידה לכלי שאנחנו לוקחים כמובן מאילו אך אם נפתח אותו ונסתכל לתוכו, נלמד כמה שפע הוא יכול להוסיף לקשרים שלנו בחיים.

16.11.21, 17:30

bottom of page