top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

Your Trash, My Treasure: יום DIY הכנת תחפושות שיתופית מחומרי יצירה נשכחים

אנחנו מזמינות אתכן.ם לפורים קיימות בבית של סולידריות ^_^

זה הזמן לפתוח ארונות ומגירות ולשלוף את כל החומרים, החפצים והנצנצים שחיכו בסבלנות שנפיח בהם חיים ולהגיע אלינו ליום הכנת תחפושות שיתופית מחומרי יצירה נשכחים!

ניפגש בבית של סולידריות, דרך יפו 9, קומה 1
10:00-18:00

הכניסה לאירוע מחייבת עטיית מסכה לפי ההנחיות. בנוסף, תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל23+ בהתאם לבית רומנו.

← להרשמה

15.3.22, 8:00

bottom of page