top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

~ בסביבה טובה ~
ערב בנושא טבע עירוני

ככל שתהליכי האורבניזציה מתעצמים נדמה שהקשר בינינו לבין מרחבים טבעיים ופראיים הולך ומצטמצם. עצים נכרתים כשבניינים צצים ושטחים פתוחים הופכים למשרדים סגורים (שנים לפני נסיונות הכחדת בית רומנו). עם זאת, במבט מקרוב דווקא עכשיו ניתן לראות תופעות טבע - ואפילו כאלה שייחודיות לחיים בג׳ונגל בטון.

לערב אחד, יעלו וידברו על טבע עירוני בתל אביב:

יעל זילברשטיין ברזידה - החברה להגנת הטבע | נפלאות הטבע העירוני בגוש דן

יעל זילברשטיין ברזידה היא מתכננת סביבתית, מנהלת יחידת סקרי הטבע העירוני בחברה להגנת הטבע ובשני העשורים האחרונים עובדת בארגוני שמירת טבע בישראל. בשנים האחרונות מקדמת תכנון אסטרטגי ומדיניות שמשלבת תשתיות טבע בעיר ומאמינה בכוחה של קהילה לשמור, לנהל ולטפח את הטבע המקומי.


איתי נמיר - אקולוגית ויזמת סביבתית | יש פרפרים בתל אביב

איתי נמיר היא אקולוגית החוקרת את ההשפעה של ישובים על דפוסי הפעילות העיתיים של יונקים גדולים בישראל. היא הקימה וריכזה את קהילת מנטרי הפרפרים בתל אביב יפו כחלק מתוכנית הניטור הלאומית של פרפרים. בנוסף היא מייסדת שותפה של מיזם "דרך בר", שמטרתו העלאת המודעות לדריסות חיות בר בכבישים.

בנוסף, האמנית ג'ואנה ג'ונס תסדר במהלך הערב מנדלת ליקוטים שנאספו לאורכו ולרוחבו של הטבע העירוני בתל אביב - לאיזון התדרים והדעת

על המוזיקה לפני ואחרי
עינת טורק B2B לילה מועלם

כל הרווחים מהערב יועברו כתרומה להמשך קיום הפעילות של בית החולים לחיות בר. התרומה מועברת דרך פייבוקס או מזומן במקום.

בית של סולידריות
דרך יפו 9
קומה 1

על העיצוב, הזמן והלב הרחב - שי בן ארי ❤️

8.2.22, 18:00

bottom of page