top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

מבקשי מקלט

נכון להיום שוהים בישראל כ-31,000 מבקשי מקלט, מרביתם מאריתריאה וסודן, אשר ברחו ממולדתם בעקבות רצח עם, מלחמות אזרחים ושלטון דיקטטורי. חלקם עברו עינויים בדרכם לישראל בחיפוש אחר מקום מבטחים. 


בישראל, כ-99% אחוז ממבקשי המקלט אינם מוכרים כפליטים, ומשרד הפנים נמנע מלהכריע בבקשתם כמחויב על-פי חוק. יחד עם זאת, אנשים ונשים אילו שוהים במדינה באופן חוקי; משרד הפנים מנפיק להם אשרות שהייה, אך הן לא מזכות אותן.ם בתנאים סוציאליים הולמים כמו ביטוח בריאות, פנסיה, דמי אבטלה וכו׳.


העובדה כי מרבית מבקשי המקלט חיים ללא מעמד, פוגעת בהיבטים רבים של חיי היומיום. הם אינם יכולים להוציא רישיון נהיגה ולכן עבודות מסוימות נמנעות מהם, הם אינם יכולים להנפיק רב קו אישי ולכן לא זכאים להנחות, הם אינם יכולים לפתוח חשבון בנק מבלי להיתקל בקשיים בירוקרטיים. כל פעולה שכזו, שאנו לוקחים כמובן מאליו, היא מאבק קשה עבורם. 


עם פרוץ משבר הקורונה, מבקשי מקלט רבים פוטרו ממקומות העבודה שלהם, מבלי לקבל פיצויים ולא היו זכאים לדמי אבטלה. רבים מצאו את עצמם בחוסר ביטחון תזונתי או סכנת פינוי בשל אי עמידה בתשלומי שכירות. כיום, מבקשי מקלט אינם יכולים להנפיק תו ירוק, שכן אין להם מספר ת.ז. והדבר ממשיך לפגוע באפשרויות התעסוקה ויכולת התנועה שלהם. 

איך אפשר לעזור?

ניתן להצטרף למערך מבקשי מקלט וללוות מספר משפחות באמצעות שיחות טלפון קבועות, המטפחות קשר אישי עם המשפחות. מטרת השיחות היא להתעדכן במצבה של כל משפחה, להציע מענה לבעיות או צרכים מיוחדים, ולהכיר את קהילת מבקשי המקלט באופן אישי.

התרומות מיועדות לכיסוי חובות שונים, תשלומים לגנים ובתי ספר והכשרות מקצועיות, שיאפשרו להם להשתלב בצורה הטובה ביותר בשוק העבודה.

להצטרפות השאירו פרטים

תודה שנרשמת! נהיה בקשר בהקדם

לתרומה למערך

bottom of page