top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

אריזות מזון מול ביתו של דרעי

פעילות ופעילים מתרבות של סולידריות, החזית האנושית ושוברות קירות, התומכות באנשים שחיים בעוני ומשפחות נאבקות, התאחדנו על מנת לדרוש מכבוד שר הפנים דרעי לחלק תווי מזון לכל המשפחות שזקוקות לסיוע, להכליל בקמפיין שלו של תווי המזון גם אימהות חד הוריות, נכים, מקבלי קצבאות מביטוח לאומי שהיום לא זכאים לתווי מזון ואנשים שאינם משלמים ארנונה אך חיים מתחת לקו העוני.בישראל 2 מיליון עניים, 900 אלף ילדים, אין נתוני עוני חדשים (מסיבות פוליטיות) אבל ההנחה בביטוח לאומי שמעמד הביניים נחלש, ומעגל העוני התרחב. ככל שמעגל העוני מתרחב אנו נדרשים ליותר קצבאות קיום.


קצבאות קיום הן קצבאות שמחליפות שכר (הבטחת הכנסה, מזונות, נכות) מדובר ברשת הבטחון האחרונה, מקום בו אדם אינו יכול לפרנס את עצמו בכבוד. לרוב אמהות חד הוריות שצריכות לחלק זמנן בין טיפול והשגחה של הילדים לבין עבודה מקבלות השלמת הבטחת הכנסה או במקרה בו הגרוש לא משלם מזונות- קצבת מזונות. אוכלוסיית מקבלי הקצבאות מביטוח לאומי שרויה בעוני עמוק ונדרשת לשירותי רווחה מתפקדים.


משרד הרווחה אמון על התכנית לביטחון תזונתי שעברה למשרד הפנים (למה? קמפיין פוליטי). הקריטריונים להנחה בארנונה אינם קשורים לחישוב הקצבאות ואף יותר מזה, כשבודקים מה ההכנסה של משפחה לטובת קביעת אחוזי ההנחה בארנונה, קצבה נחשבת להכנסה ולכן מורידה את הסיכוי להנחה גבוהה. יוצא שאם חד הורית עם שלושה ילדים שמקבלת קצבה, סיוע בשכר דירה, עובדת בחצי משרה וסך כל הכנסותיה גבוהות מ-5500- לא תקבל 70% הנחה ולא תהנה מתלושי מזון. יש עדויות של משפחות שהיו זכאיות לתלושים כשהתכנית היתה במשרד הרווחה והיום לא זכאים כי אין את ההנחה המספיקה.


הגענו לביתו של שר הפנים כדי לדרוש שאף ילד לא ילך לישון רעב בישראל ולקדם מדיניות של צדק ורווחה לכולן.


Commentaires


הכתבה הקודמת →
bottom of page