top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

קניית שמן זית מחקלאי פלסטיני

הרעיון העומד בבסיס היוזמה הזו עלה מתוך רצון להסב את כוח הקניה שלנו מהרשתות הגדולות ליצרן הפרטי ולתמוך באמצעותו בקהילות מוחלשות. התנגדות פשוטה ויומיומית: במקום לקנות שמן זית תעשייתי בסופר, או שמן זית איכותי אך יקר בבוטיק, חשבנו למה שלא לקנות אותו ישירות מהחקלאי הפלסטיני ובכך לקבל מוצר איכותי במחיר שווה, ובנוסף לתמוך בפלסטינים נגד הדיכוי הכלכלי הקשה שמפעילה עליהם ישראל. דרך זו מאפשרת לנו לסייע ולעמוד בסולידריות עם שכנינו וחברינו מבלי לשמר מנגנונים ברורים של כוח והיררכיה, או במילים אחרות - כולם מרוויחים!
היוזמה נהגתה גם היא בעקבות מבצע שומר חומות, שהחריף את מצבם הכלכלי של הפלסטינים בעזה, ביהודה ושומרון ובגדה. לאחר שסמי, חקלאי פלסטיני, שיתף אותנו במצבו הכלכלי הקשה, החלטנו להציע למכירה את שמן הזית שהוא מייצר בתפוצה רחבה. חברנו פעם נוספת לסטודיו ג׳לדה המקסימים בבקשה לאחסן את שמן הזית אצלם ולאפשר לכל מי שרוצה לקנות - איסוף פשוט ממיקום מרכזי בת״א.


הצלחנו למכור 32 בקבוקים של שמן זית וההכנסות כולן הועברו לסמי, ששמח מאוד על העזרה הכלכלית אך יותר מכל שמח על האכפתיות, הסולידריות והתמיכה בזמנים בהם האלימות וההסתה הפרועה איימו, ועדיין מאיימים, להפריד בינינו.Comentarios


הכתבה הקודמת →
bottom of page