top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

Open Site Navigation

שוק קח קחי הראשון הגיע לקפה שפירא

שוק קח וקחי הוא שוק חינמי שנודד עם ארגזים של כלי בית, מוצרי חשמל, צעצועים, בגדים ועוד דברי טוב אשר נאספים על ידי חברי וחברות הקהילה במטרה כפולה - להציע חיי המשך למוצרים יד שניה שאין לבעליהם יותר צורך בהם וכך לצמצם בזבוז ופסולת, וכן להציע סחורה איכותית בחינם לתושבי/ות אשר ידם אינה משגת.⠀שוק קח וקחי הוא שוק חינמי שנודד עם ארגזים של כלי בית, מוצרי חשמל, צעצועים, בגדים ועוד...


ביוני 2020 התארחנו עם השוק בקפה שפירא, והיה מרגש לפגוש בקהילות השונות והמגוונות של האזור. הגענו עם משאית מלאה, ובסוף היום נשארו רק ארגזים ספורים, כך שהמוצרים שנאספו מצאו בית שבאמת צריך אותם.


הכתבה הקודמת →
bottom of page