top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

שוק קח קחי הראשון הגיע לקפה שפירא

שוק קח וקחי הוא שוק חינמי שנודד עם ארגזים של כלי בית, מוצרי חשמל, צעצועים, בגדים ועוד דברי טוב אשר נאספים על ידי חברי וחברות הקהילה במטרה כפולה - להציע חיי המשך למוצרים יד שניה שאין לבעליהם יותר צורך בהם וכך לצמצם בזבוז ופסולת, וכן להציע סחורה איכותית בחינם לתושבי/ות אשר ידם אינה משגת.⠀שוק קח וקחי הוא שוק חינמי שנודד עם ארגזים של כלי בית, מוצרי חשמל, צעצועים, בגדים ועוד...


ביוני 2020 התארחנו עם השוק בקפה שפירא, והיה מרגש לפגוש בקהילות השונות והמגוונות של האזור. הגענו עם משאית מלאה, ובסוף היום נשארו רק ארגזים ספורים, כך שהמוצרים שנאספו מצאו בית שבאמת צריך אותם.


Comentários


הכתבה הקודמת →
bottom of page