top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

Open Site Navigation

תרומות יתרת תן-ביס

מדי חודש עובדי/ות חברות אינם מנצלים יתרות "תן ביס" וכך מתאדים להם עשרות אלפי שקלים, כסף שיכול לשמש לרכישת מזון עבור אלו שזקוקים לכך יותר מכל. ניתן לתרום יתרות תן ביס לרכישת מוצרים ש"סוגרים פינה" עבור מערך סלי המזון שלנו.
לפרטים נוספים: מאיה - 054-5915157

לתרום לסולידריות

bottom of page