top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

גברים מדברים גבריות | קבוצת מעגל שיח

'גברים מדברים גבריות' הוא מעגל שיח שמזמין 9 גברים (8 משתתפים ומנחה - כקבוצה קבועה) להתקבץ אחת לשבוע, ביום ושעה קבועים - ולדבר בכנות אותנטית על רבדים שסביב מושג ה"גבריות". השיח הקבוצתי מזמן היחשפות ודיון בהיבטים גבריים - בסביבה בטוחה. מטרת המעגל היא יצירת אמון בין 9 גברים, שיוביל, יאפשר ויקדם שיח משתף תוך הצפת דילמות וקשיים אל מול מושג 'הגבריות' - שעלול להיות מאיים, דורשני ומבלבל.
הסדרה מיועדת למפגשי שיח כנה - גם עבור גברים חסרי ניסיון בדבר, וגם עבור אלה המתורגלים.

משך הסדרה הוא 9 מפגשים: אחת לשבוע בימי שלישי 18:00-19:30, החל מה-26.4 ועד 21.6.

מספר המקומות מוגבל ויש להירשם מראש. עלות ההשתתפות היא 150 ש"ח - כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות (אם יש קושי לשלם, צרו קשר איתנו ונסתדר ♥).

המפגשים מיועדים לבני 18+.

לפרטים נוספים ושאלות ניתן ליצור קשר עם ניר

bottom of page