top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

לדבר על הפרה שבחדר: שיחה פתוחה על המאבק לזכויות בעלי חיים וטעימות טבעוניות

לדבר על הפרה שבחדר
שיחה פתוחה על המאבק לזכויות בעלי חיים
אקטיביזם, איחוד מאבקים ואנטגוניזם

שיחה פתוחה עם עומר גינזבורג, מנהל תחום סביבה ומזון בעמותת אנימלס, ופעיל בעשרים השנה האחרונות למען זכויות בעלי חיים ותזונה מהצומח. לאחר השיחה יוגשו טעימות מן הצומח* שהוכנו על ידי דור ונגר וחברות.

השיחה תעסוק בין השאר בקשר בין היווצרות התנועה לזכויות בעלי חיים למאבקים למען זכויות אדם, ולצדק סביבתי-חברתי, בעבר, בהווה ובעתיד, ובהתפתחויות בשוק המזון העולמי שגרמו לתנועה לפרוץ לתודעה הציבורית דווקא בעשורים האחרונים. נדבר על האתגרים עמם התנועה מתמודדת כיום, והשינויים שהיא עוברת. האם זהו מאבק לטבעונים בלבד (רמז: לא), והאם ואיך אפשר לעזור לבעלי החיים גם בלי להרגיש אשם או להאשים אחרים? הקהל מוזמנ.ת להשתתף בשיחה :)

״ספריית סולידריות״ תהיה פתוחה במהלך האירוע להשאלת ספרים בנושאי זכויות בעלי חיים, מאבקים משיקים ועוד

* מירקות מוצלים על ידי מתנדבי המקרר הקהילתי של תרבות של סולידריות בשפירא ועם לחמים ממאפיית מרגוזה


התשלום לאירוע במתכונת שלם.י כפי יכולתך כאשר כל ההכנסות תרומה למערך סלי המזון של תרבות של סולידריות. תתאפשר כניסה של 18+ בקניית כרטיסים מראש. קניית כרטיס בכניסה תתאפשר ל23+ בהתאם לבית רומנו.

10.5.22, 17:00

bottom of page