top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

הצלת מזון

להשלכת מזון יש השלכות חברתיות, כלכליות ואקולוגיות קשות. מבזבוז שווא של משאבי טבע יקרים, כגון מקורות מים, קרקע, אנרגיה וכוח אדם, ועד זיהום קרקעות ופליטת גזים מפסולת מוטמנת.

הפעילות של הצלת מזון מציבה בפנינו מראה לתרבות השפע הבזבזנית, בה מזון במצב מצוין נזרק, בזמן שמשפחות רבות מתקשות להאכיל את ילדיהן.

סולידריות לא תמיד דורשת נתינה של יש מאין אבל לכל הפחות יצירתיות ויוזמה על מנת לנצל את המשאבים שכבר קיימים סביבנו.


בתקופת הסגרים, כאשר חקלאים רבים לא הצליחו למכור סחורה או לעמוד בתשלומים של קטיף היבול, חברי הקהילה של תרבות של סולידריות התנדבו להגיע לשדות על מנת לקטוף יבול בעצמם. חקלאים רבים אף תרמו משאיות שלמות של תוצרת שאחרת הייתה נזרקת.


⟵ ⟵ בכדי להשתתף חובה למלא את הטופס המצורף בלינק זה

איך אפשר לעזור?

ניתן להצטרף אלינו הרפתקת הצלת מזון בימי חמישי בוקר (בין 5:00-7:00) מדי שבועיים בשוק הסיטונאי בצריפין. אנו מחפשות בעיקר מתנדבים/ות עם רכב (אך לא רק) שיש ביכולתם להמשיך מהשוק לחלוקת הסחורה בין מרכזי סיוע בדרום תל אביב, וכן למרכז שלנו בו אנו אורזות את סלי המזון.

להצטרפות השאירו פרטים

תודה שנרשמת! נהיה בקשר בהקדם

לתרומה כללית

bottom of page