top of page

תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות ☼ תרבות של סולידריות

לתרום

להתנדב

בית של סולידריות

היי, אנחנו תרבות של סולידריות.

תרבות של סולידריות היא התארגנות של עזרה הדדית שהחלה את דרכה בתחילת משבר הקורונה, ומאז צמחה לתנועה רחבה של אנשים ונשים מכל רחבי הארץ אשר מקדמת עשייה של עזרה הדדית וערבות קהילתית.

אנחנו מאמינות בעשייה קהילתית מבוססת חלוקת משאבים שיתופית, משמע שכל חברה וחבר בקהילה יכולים לתרום מהכישורים, מיומנויות ומשאבים שלהם במסגרת יכולתם.

47,000

28

120

54

300,000

68,000

410,000

3,400

סלי מזון 

ש״ח מענקי קורונה

למי שזקוק באמת

פעילים/ות

ישובים

ש״ח בסיוע לכיסוי חובות 

ארוחות חמות 

בתים ששופצו

א.נשים שחזרו 
בעזרתינו למעגל העבודה

חגיגות שנה למערך הצלת המזון

מערך הצלת המזון שלנו הוא דוגמא מדויקת לצומת בה נפגשים רבים מהערכים שלנו: סולידריות, קהילתיות, קיימות והתנגדות לתרבות הצריכה והשפע,...

סדנת אינג׳רה למערך מבקשי מקלט

העקרון המנחה של תרבות של סולידריות הוא לא לייצר מבנים היררכיים ולהימנע משימור יחסי כוחות קיימים. המטרה היא תמיד עזרה הדדית ולא חד צדדית....

קערות של סולידריות

קערות של סולידריות הוא שיתוף הפעולה הראשון בין המחלקה לעיצוב תעשייתי בשנקר, תרבות של סולידריות, Culture of Consumption וארגון (UCI...

מכירת אוכל הודי

שתי נשים מדהימות מדרום הודו חוו על בשרן את מדיניות ההגירה האכזרית של ישראל. ברגע שילדו כאן את ילדיהן, המדינה שללה מהן את ויזת העבודה, והן...

קניית שמן זית מחקלאי פלסטיני

הרעיון העומד בבסיס היוזמה הזו עלה מתוך רצון להסב את כוח הקניה שלנו מהרשתות הגדולות ליצרן הפרטי ולתמוך באמצעותו בקהילות מוחלשות. התנגדות...

אריזות מזון מול ביתו של דרעי

פעילות ופעילים מתרבות של סולידריות, החזית האנושית ושוברות קירות, התומכות באנשים שחיים בעוני ומשפחות נאבקות, התאחדנו על מנת לדרוש מכבוד שר...

https://www.restaurantsinsolidarity.com
https://www.instagram.com/the_human_front_jlm
https://www.instagram.com/shapiracommunityfridge

שותפות לדרך 

https://www.teder.fm/solidarity
https://www.elifelet.org

לתרום

להתנדב

תודה על העניין, ניצור קשר בהקדם!

הצטרפו אלינו, יש מקום לכולן.ם

בתרבות של סולידריות אנו מאמינות כי בתוך קהילה יש שפע של מיומנויות המאפשרות לבנות רשתות תמיכה ברות קיימא.

 

היית רוצה לתרום מכישורייך?

ספר/י לנו עלייך ונמצא איפה תשתלב/י!

אנחנו במספרים

300,000

ש״ח מענקי קורונה

28

בתים ששופצו

120

א.נשים שחזרו בעזרתינו 
למעגל העבודה

68,000

סלי מזון 

47,000

ארוחות חמות 

54

ישובים

410,000

ש״ח בסיוע לכיסוי חובות 

3,400

פעילים/ות

לתרום

להתנדב

בית של סולידריות

סולידריות באינסטגרם

אנחנו במספרים

bottom of page